Wyjazd dwóch zastępów 16:05 na szkolenie z zakresu usuwania owadów błonkoskrzydłych.

Komentarze