Zadymienie w terenie niezabudowanym

W dniu 24.07 o godzinie 21:10 średni zastęp udał się do zgłoszenia widocznego zadymienia w terenie niezabudowanym. Po rozpoznaniu KDR nie stwierdził występowania żadnego pożaru, a zadymienie najpewniej pochodziło z wypalania przez bezdomnych śmieci i miedzi.