Pierwszy zarząd stanowili: Czesław Nowacki – prezes, zawiadowca odcinka PKP w Łagiszy Leopold Mazurkiewicz – sekretarz, sekretarz gminy, Mieczysław Zygmunt – skarbnik, pracownik umysłowy PKP w Będzinie. Członkami zarządu straży byli: Marceli Palucha, Stanisław Zimny, Stanisław Strzemiński, Władysław Bałdys. Naczelnikiem OSP został Franciszek Dróżdż, zastępcami zaś: Władysław Zygmunt i Bolesław Pawlik. Od 1929 do 1939 r prezesem straży pożarnej był Leopold Mazurkiewicz, sekretarzem – Franciszek Raducki i skarbnikiem – Mieczysław Zygmunt. Członkami zarządu straży byli: Bolesław Wyglądacz, oraz Wincenty Wira. Funkcje szkoleniowe pełnili natomiast Tadeusz Sobociński i Władysław Bijak. Stan liczbowy strażaków wynosił od 20 do 26 osób.

Pierwsza remiza strażacka w Łagiszy mieściła się w wynajętym domu pokopalnianym – magazynie byłej kopalni Antoni. Tu skupiało się ówczesne, życie kulturalne Łagiszy. Łagiska OSP współpracowała na co dzień z Kołem Gospodyń Wiejskich i harcerstwem. Dzięki temu rozwijało się życie kulturalno-oświatowe wśród mieszkańców tej miejscowości. W 1926 r wybudowano istniejącą do dziś remizę strażacką. W tej budowie uczestniczyli niemalże wszyscy dorośli mieszkańcy wsi świadcząc na ten cel ofiary pieniężne. Imprezy artystyczne, kwesty uliczne, loterie, zabawy i inne formy uzyskiwania zasobów finansowych – pomnażały fundusz organizacji straży.

Pierwszy sprzęt strażacki ograniczał się do ręcznej pompy na chłopskim wozie z zaprzęgiem konnym. Alarmem do pożaru była zwykła trąbka strażacka, z którą trąbiąc przelatywano przez ulice Łagiszy.

Przy straży pożarnej istniała orkiestra dęta. Dyrygentem był J. Bieniek. W latach 1930-1934 zorganizowano drużynę żeńską OSP. W dniu 19 maja 1957 r odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru OSP Łagisza. W 1974 r uroczyście obchodzono 50-lecie straży łagiskiej. We wspomnianej uroczystości brali udział miejscowi strażacy, delegacje OSP z sąsiednich miejscowości i przedstawiciele władz administracyjnych miasta Będzin. Warto przy tej okazji wspomnieć, że najstarszymi strażakami z żyjących w pierwszych latach powojennych byli: Franciszek Dróżdż, Bonifacy Kucytowski, Tadeusz Sobociński, Mieczysław Zygmunt, Piotr Pawlik, Jan Bargiel, Jan Machura i Eugeniusz Woliński.

W okresie lat 1970-1975 OSP Łagisza została włączona do jednostki OSP Będzin. Od 1975 r OSP w Łagiszy odłączyła się od jednostki będzińskiej i do obecnej chwili pozostaje jednostką samodzielną. W latach 80-tych XX w także i w Łagiszy została przeprowadzona modernizacja remizy OSP. Nastąpiła rozbudowa dodatkowych pomieszczeń i części gospodarczej. W zmodernizowanej remizie znalazł miejsce nawet klub sportowy oraz zaplecze kuchenne, także dodatkowo dwa pokoje, w tym pomieszczenie dla kierownictwa, szalety i klatka schodowa. Duży wkład pracy w zmodernizowanie remizy łagiskiej wniósł ówczesny Naczelnik — Jan Olesiak oraz miejscowe zakłady pracy, głównie elektrownia Łagisza i fabryki: „Fabet” i „Prefabet”.

Obecna OSP w Łagiszy dysponuje trzema wozami bojowymi GBA 2.5/16 Star 244, GBA 2.2/20 Star 266 Cobra i GLBM Ford Transit wraz z przyczepą transportowa 407sP01.

Prezesi OSP: Czesław Nowacki (1924-1929) Leopold Mazurkiewicz (1929-1939) Bolesław Strzemiński (1945-1956) Wawrzyniec Kucharewicz (1956-1966) Czesław Legenza (1966-1972) Wacław Zajchowski (1972-1977) Kazimierz Nieciecki (1977-1979) Bronisław Kowalski (1979-1981) Jerzy Krasowski (1981-1982) Adam Lupa (1982-?) Leopold Markward (?-2013) Ireneusz Chmielewski (2016 – sierpień) Bartosz Smoczyński (2016-nadal)

Naczelnikami łagiskiej OSP od 1945 r kolejno byli: Piotr Pawlik (1945-1950), Bijak pseud. „Marsik” (1950-1956), Włodzimierz Maksymow (1956-1963), Edward Turek (1963-1966), Stefan Bebak (1966-1969), Stefan Zasoń (1970-1972), Jan Olesiak (1972-1974), Adam Lupa (1974-1982), Józef Opiatowskj (1982-1988), Stefan Smoczyński (1988-?), Jarosław Smoczyński(nadal).

Jednostka OSP Łagisza współpracuje z mieszkańcami dzielnicy parafią i organizacjami społecznymi. Straż bierze udział w likwidacji pożarów zarówno na terenie Łagiszy jak i sąsiednich miejscowości. OSP współpracuje z miejscowymi – ostatnimi organizacjami, szkołami, parafią.