Jeśli nie jesteście jeszcze pełnoletni, możecie dołączyć do naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Będziecie w niej odbywać zajęcia z opiekunem, które przygotują was do przyszłej służby jako strażacy-ratownicy. Będziecie ćwiczyć zachowania w sytuacjach kryzysowych, takie jak pierwsza pomoc, mieć zajęcia sportowe oraz uczestniczyć w obozach strażackich.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy najlepiej z opiekunem, gdzie otrzymacie wszelkie niezbędne informacje i uzupełnicie deklarację kandydata na strażaka. Wasze początki to przede wszystkim ocena waszego zaangażowania, aby po indywidualnym czasie awansować was na pełnoprawnego druha MDP.

Wyślij zgłoszenie!