Zagrażająca nad jednią gałąź przy ulicy Pokoju.

Komentarze