Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 17:00 w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawcze, które było jednocześnie zakończeniem kadencji ówczesnych władz OSP. Druhowie i druhny zebrali się w licznym gronie, aby zadecydować o wyborze nowego zarządu, który będzie kierować pracami stowarzyszenia przez najbliższe pięć lat, bo tyle wynosi obecnie kadencja członków tego grona.

Zebranie wybrało siedmiu druhów, którzy później podczas przerwy podzielili główne funkcje w swoim gronie i tak oto mamy zaszczyt ogłasić nowy skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiszy:

Prezesem Jednostki został druh Ireneusz Chmielewski.

Naczelnikiem, a jednocześnie vice Prezesem został ponownie wybrany druh Jarosław Smoczyński.

Funkcję Sekretarza objął druh Bartosz Smoczyński.

Oraz powołani Członkowie Zarządu:

  • druh Marian Grocholski
  • druh Rafał Pietrzyk
  • druh Daniel Gliwiński
  • druh Jacek Ganczarek

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący druh Krzysztof Wacławik
  • Sekretarz druh Michał Neczaj
  • Członek druh Jakub Nykiel

Nowym władzą naszej OSP gratulujemy i liczymy na owocne pięć lat działań dla dobra naszej społeczności.