Zmiana prezesa

W dniu 23.08.2016 nastąpiła zmiana prezesa zarządu naszej jednostki. Większością głosów obecnych na wtorkowym zebraniu, druh Ireneusz Chmielewski został odwołany z funkcji, a na jego miejsce zarząd wybrał druha Bartosza Smoczyńskiego, który pełnił wcześniej funkcję sekretarza. Decyzja ta podyktowana jest słabą współpracą i organizacją prac zarządu przez druha.