Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017

W dniu 17.03.2018 w naszej jednostce odbyło się jak co roku walne zebranie sprawozdawcze za rok ubiegły.

Na zebraniu prócz sporej liczby druhów mieliśmy przyjemność gościć:

  • Komendanta KP PSP Będzin st.bryg. mgr inż. Adama Wilka
  • Prezydenta Miasta Będzin Pana Łukasza Komoniewskiego
  • Prezesa MPWiK w Będzinie druha Rafała Pietrzyka
  • Przewodniczącego Rady Miasta Będzin druha Krzysztofa Dudzińskiego
  • Radnego Rady Miasta Będzin Pana Marka Wieczorka
  • Opiekuna naszej jednostki z ramienia KP PSP Będzin kpt. inż. Krystiana Biesiadeckiego
  • Kierownika BZK Miasta Pana Mirosława Krycie
  • Naczelnika OSP Grodziec druha Jakuba Sęczek

Podczas zebrania prócz przedstawienia sprawozdań za rok 2017, które zostaną opublikowane w zakładce Dokumentacja Sprawozdawcza miało miejsce również uroczyste ślubowanie 10 nowych druhów. Po złożeniu Komendantowi PSP meldunku o gotowości do ślubowania przez naczelnika druha Jarosława Smoczyńskiego, rotę ślubowania odczytał prezes naszej jednostki w asyście Komendanta oraz Prezydenta.

Dalszy przebieg zabrania odbył się sprawnie, a druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium obecnemu zarządowi za rok sprawozdawczy.