Ochotnicza Straż Pożarna w Łagiszy założona została w 1924 roku. Inicjatorem powstania tej organizacji była Gminna Rada Narodowa z wójtem Pawłem Wyględaczem.

Pierwszy zarząd stanowili:

 • Czesław Nowacki – prezes
 • zawiadowca odcinka PKP w Łagiszy Leopold Mazurkiewicz – sekretarz
 • sekretarz gminy Mieczysław Zygmunt – skarbnik

Członkami zarządu straży byli: Marceli Palucha, Stanisław Zimny, Stanisław Strzemiński, Władysław Bałdys. Naczelnikiem OSP został Franciszek Dróżdż, zastępcami zaś: Władysław Zygmunt i Bolesław Pawlik.

Od 1929 do 1939 roku prezesem straży pożarnej był Leopold Mazurkiewicz, sekretarzem – Franciszek Raducki i skarbnikiem – Mieczysław Zygmunt. Członkami zarządu straży byli: Bolesław Wyglądacz, oraz Wincenty Wira. Funkcje szkoleniowe pełnili natomiast Tadeusz Sobociński i Władysław Bijak. Stan liczbowy strażaków wynosił od 20 do 26 osób. Pierwsza remiza strażacka w Łagiszy mieściła się w wynajętym domu po kopalnianym – magazynie byłej kopalni Antoni. Tu skupiało się ówczesne, życie kulturalne Łagiszy.

Nasza OSP współpracowała na co dzień z Kołem Gospodyń Wiejskich i harcerstwem. Dzięki temu rozwijało się życie kulturalno-oświatowe wśród mieszkańców. W 1926 roku wybudowano istniejącą do dziś remizę strażacką. W tej budowie uczestniczyli niemalże wszyscy dorośli mieszkańcy wsi świadcząc na ten cel ofiary pieniężne. Imprezy artystyczne, kwesty uliczne, loterie, zabawy i inne formy uzyskiwania zasobów finansowych – pomnażały fundusz organizacji straży.

Pierwszy sprzęt strażacki ograniczał się do ręcznej pompy na chłopskim wozie z zaprzęgiem konnym. Alarmem do pożaru była zwykła trąbka strażacka, z którą trąbiąc przelatywano przez ulice Łagiszy. Przy straży pożarnej istniała orkiestra dęta. Dyrygentem był J. Bieniek. W latach 1930-1934 zorganizowano drużynę żeńską OSP. W dniu 19 maja 1957 roku odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru OSP Łagisza. W 1974 roku uroczyście obchodzono 50-lecie straży. We wspomnianej uroczystości brali udział miejscowi strażacy, delegacje OSP z sąsiednich miejscowości i przedstawiciele władz administracyjnych miasta Będzin. Warto przy tej okazji wspomnieć, że najstarszymi strażakami z żyjących w pierwszych latach powojennych byli: Franciszek Dróżdż, Bonifacy Kucytowski, Tadeusz Sobociński, Mieczysław Zygmunt, Piotr Pawlik, Jan Bargiel, Jan Machura i Eugeniusz Woliński.

Wieża Strażacka

W okresie lat 1970-1975 OSP Łagisza została włączona do jednostki OSP Będzin. Od 1975 roku OSP w Łagiszy odłączyła się od jednostki będzińskiej i do obecnej chwili pozostaje jednostką samodzielną. W latach 80-tych XX wieku także i w Łagiszy została przeprowadzona modernizacja remizy OSP. Nastąpiła rozbudowa dodatkowych pomieszczeń i części gospodarczej. W zmodernizowanej remizie znalazł miejsce nawet klub sportowy oraz zaplecze kuchenne, także dodatkowo dwa pokoje, w tym pomieszczenie dla kierownictwa, szalety i klatka schodowa. Duży wkład pracy w zmodernizowanie remizy wniósł ówczesny Naczelnik — Jan Olesiak oraz miejscowe zakłady pracy, głównie elektrownia Łagisza i fabryki: „Fabet” i „Prefabet”.

Prezesi OSP (w latach):

 • Czesław Nowacki (1924-1929)
 • Leopold Mazurkiewicz (1929-1939)
 • Bolesław Strzemiński (1945-1956)
 • Wawrzyniec Kucharewicz (1956-1966)
 • Czesław Legenza (1966-1972)
 • Wacław Zajchowski (1972-1977)
 • Kazimierz Nieciecki (1977-1979)
 • Bronisław Kowalski (1979-1981)
 • Jerzy Krasowski (1981-1982)
 • Adam Lupa (1982-?)
 • Leopold Markward (?-2013)
 • Ireneusz Chmielewski (2016)
 • Bartosz Smoczyński (2016-nadal)

Naczelnikami OSP od 1945 roku kolejno byli:

 • Piotr Pawlik (1945-1950)
 • Bijak pseud. „Marsik” (1950-1956)
 • Włodzimierz Maksymow (1956-1963)
 • Edward Turek (1963-1966)
 • Stefan Bebak (1966-1969)
 • Stefan Zasoń (1970-1972)
 • Jan Olesiak (1972-1974)
 • Adam Lupa (1974-1982)
 • Józef Opiatowski (1982-1988)
 • Stefan Smoczyński (1988-?)
 • Jarosław Smoczyński(nadal)

Aktualnie nasza jednostka nadal aktywnie współpracuje z mieszkańcami społeczności Łagiszy oraz okolic, a także innymi organizacjami. Jak i bierze czynny udział w zwalczaniu pożarów oraz innych klęsk żywiołowych na pobliskich terenach.